2024-2K [単相単巻・枠型端子台タイプ]

2024-2K

12,670円(税込13,684円)

単相単巻・50/60Hz
枠型・端子台タイプ
P/S:0V200V230V230V240V
2000VAmax