伏型電源トランス 280V-240V-200V-0-200V-240V-280V DC100mA / 6.3V-5V 2A / 6.3V-5V 2A / 6.3V-5V 2A [PMC-100M]

PMC-100M

6,907円(税込7,460円)

購入数

伏型ラグ端子タイプ
P:0V100V
S:280V-240V-200V-0V-200V-240V-280V DC0.1A
     0V5V6.3V2A
     0V5V6.3V2A
     0V5V6.3V2A
HPB付